กิจกรรม

"บ้านเพลินใจ เอลเดอร์แคร์" ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนนทบุรี

กิจกรรมการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด

1.  พาเดินออกกำลังกายสัมผัสหญ้าชมสวนยามเช้า

2.  ฝึกการเดินกายภาพ ด้วยการพยุงเกาะราวเดิน

3.  ฝึกการเดินทางกายภาพ ด้วยเครื่องฝึกเดิน Space Walker

4.  สร้างกล้ามเนื้อแขนขาและความคล่องตัวด้วยเครื่องโยกแกว่งแขนและขา

5.  สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนด้วยอุปกรณ์ยางดึงกายภาพ และเวทยกน้ำหนัก

6.  สร้างกล้ามเนื้อขาด้วยถุงทรายกายภาพข้อเท้าและจักรยานถีบปั่น

7.  สร้างความแข็งแรงของข้อมือด้วยอุปกรณ์บีบคลาย

8.  สร้างความแข็งแรงและลดความเสี่ยงของนิ้วล็อกด้วยอุปกรณ์กายภาพนิ้วมือ

9.  สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน, ไหล่ ลดอาการกล้ามเนื้อยึดติดด้วยรอกกายภาพ